Takuu ja reklamaatiot

Useimmilla tuotteilla joita myymme on valmistajan myöntämä takuu, joka kattaa mahdolliset materiaali- ja valmistusvirheet. Takuun pituus vaihtelee tuotteen ja valmistajan mukaan eikä aina ole sama mitä jossain toisessa maassa tai toisella mantereella, mutta on kuitenkin useimmiten tyypillisesti ainakin vuosi joka lähtökohtaisesti on vähintään riittävä aika takuun alaisten virheiden havaitsemiseen. Tuotteen luovutuksen yhteydessä tuotteet tarkastetaan ja hyväksytään yhdessä myyjän ja ostajan kanssa ja joko todetaan virheettömiksi tai todetaan ja kirjataan mahdolliset virheet ja sovitaan miten niiden kanssa menetellään. Takuu ei koske luovutuksen yhteydessä havaittuja ja hyväksyttyjä virheitä.

Jos ostaja havaitsee tuotteessa myöhemmin takuuaikana virheen, joka on todistettavasti ollut siinä jo myyntihetkellä, siitä on reklamoitava viivytyksettä ja tuotteen käyttö lopetettava välittömästi. Tämän jälkeen mahdollinen valmistus- tai materiaalivirhe selvitetään yhdessä tuotteen valmistajan kanssa ja sovitaan toimenpiteistä. Jos kyseessä on takuun piiriin kuuluva virhe, sen korjaus kuuluu takuun piiriin. Takuu ei kata ongelmasta aiheutunutta harmia, tuotteen korjaukseen toimittamisesta aiheutuneita kuluja tai muita kuluja kuin varsinaisen virheen korjaamiseen liittyvät sovitut kulut. 

Jos ostaja jatkaa tuotteen käyttöä virheen havaitsemisen jälkeen, se voi vähentää tai poistaa valmistajan / myyjän vastuun ja mahdollisesti virheellisen tuotteen käytöstä seuraavat vahingot ovat käyttäjän vastuulla. Jos ostaja tekee korjauksia tai muutoksia tuotteeseen ilman että niistä on erikseen kirjallisesti sovittu, se voi vähentää tai poistaa myyjän / valmistajan vastuun siltä osin. Myyjä tai valmistaja ei koskaan ole vastuussa ostajan omatoimisesti tekemistä korjauksista joista ei ole kirjallisesti sovittu, eikä niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Omatoimiset korjaukset voivat myös heikentää mahdollisuuksia sen toteamiseksi, onko kyseessä alunperin ollut valmistus- tai materiaalivirhe.

Reklamaatiot tulee tehdä sähköpostilla / kirjallisesti. Puhelimella, viesteillä tms. voi tiedustella ja konsultoida, mutta reklamaatio on tehtävä mainitulla tavalla ja välittömästi mahdollisen virheen havaitsemisen jälkeen. 

Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä, ei tuotteen käytöstä aiheutunutta kulumista tms. Takuu takaa sen, että tuote on myyntihetkellä ollut valmistajan standardien mukainen. 

Takuu ei koske ns. tunnettuja heikkouksia, kuten esimerkiksi lateksi mansettien repeämistä, neopreeni mansettien saumojen pettämistä jne. Takuu kattaa sen, että tuotteet ovat uutena olleet valmistajan standardien mukaiset ja siihen nähden virheettömät. Jollei muuta ole kaupan yhteydessä erikseen kirjallisesti sovittu. 

Käsittelemme jokaisen takuuasian mahdollisimman nopeasti. Monien tuotteiden osalta takuuasioita ei tule käytännössä lainkaan, joidenkin osalta 1-2% myydyistä tuotteista johtaa reklamaatioon. Perustelluista reklamaatioista suurin osa johtaa lopputulokseen johon asiakas on tyytyväinen. Pienessä osassa sopuun ei päästä, ja silloin usein on kyse siitä, että virhe ei ole ollut takuun alainen. Toki niissäkin tapauksissa pyrimme aina löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun. Toistaiseksi ei ole vielä tullut yhtään tapausta, josta ei olisi yhteisymmärrykseen päästy. Jos sellainen tulisi, Suomessa on erinomainen kuluttajansuoja ja asiakkaalla on aina mahdollisuus pyytää myös esimerkiksi kuluttajaneuvonnan näkemys asiaan. 

Keskimäärin käsittelemme vain muutamia reklamaatioita vuodessa, kiitos luotettavien ja laadusta huolehtivien valmistajien. Milloin reklamaation aihetta on, käsittelemme ne mahdollisimman nopeasti. Ja jollei kyse lopulta olekaan takuuasiasta, autamme silti ongelman ratkaisussa parhaamme mukaan.