Ammattilaisille

Aloitimme neljännes vuosisata sitten nimenomaan palvelemalla alan ammattilaisia. Se on edelleen tärkeä osa toimintaamme. Ammattilaiset ovat niitä, joiden käytössä tuotteiden hyvät ja huonot ominaisuudet paljastuu nopeiten. Heillä on suuri merkitys tuotekehityksessä.

Ammattilaiset ovat ammattilaisia. Välineet jotka muille ovat harrastusvälineitä ovat heille työkaluja. Niiden on täytettävä työn asettamat vaatimukset ja toimittava luotettavasti kaikissa tilanteissa. Päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen. Välineiden on oltava kunnossa.

Ammattilaisten varustaminen on meille kunniatehtävä. Siinä onnistuminen kertoo että mekin olemme tehneet työmme hyvin.

Yhteistyön muodot ovat moninaiset. Välillä se on ihan konkreettista yhdessä tekemistä, usein molempia osapuolia hyödyttävää toisen tarpeiden huomioimista ja tukemista.

Ammattilaiset hyötyvät myös läheisistä ja henkilökohtaisista suhteistamme valmistajiin. Ne auttaa vastaamaan heidän tarpeisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla.