Retkimelonta

Meloen luonto on lähellä. Lähimpään rantaan on harvoin kovinkaan pitkä matka. Luonnon rauhaa ja hiljaisuutta löytyy yllättävän läheltä.

 

Retkimelonnan alkuun on helppo päästä. Perustaidot voi hankkia kurssilla ja ensimmäiset retket voi ja kannattaakin tehdä vuokravehkeillä. Peruskurssista ja ensimmäisestä viikonloppuretkestä selviää varusteiden ja kurssimaksujen osalta hyvinkin sadalla eurolla.

Melontareittejä on maassamme lähes rajattomasti. Hyvin erämaisista hyvin urbaaneihin. Kätevistä päivän ympyräreiteistä viikkojen vaellusreitteihin.

Retkimelonnan harrastajia on maassamme kaikista melontaharrastajista valtaosa. Retkimelonta kuuluu useimpien melontaseurojen toimintaan, samoin monilla latuyhdistyksillä on melontajaostoja. Melontaseuraa ja opastusta alkuun löytyy sitä haluaville ympäri maata.

Retkimelonnassa on kyse melonnan ja retkeilyn yhdistämisestä, yksinkertaisemmin retkeilystä meloen. Retkeilyssä tarvitaan monia taitoja, jotka eivät enää ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Retkimelonnassa tarvitaan näiden taitojen lisäksi riittävää melontataitoa, jottei retkellä kaikki energia kulu melomiseen vaan myös retkeilyn muista parhaista puolista voidaan nauttia täysin siemauksin.

Retkimelojan kannalta tärkeimpiä melontataitoja ovat hyvä perusmelontatekniikka, varusteiden oikea valinta, käyttö ja pakkaaminen sekä pelastustaidot. Pelastustaitojen miniminä voidaan pitää sitä, että on sillä tavalla varauduttu pahimpaan, ettei hengenhätään joutuminen ole missään skenaariossa todennäköistä.

Turvallisuus retkellä syntyy ryhmästä ja sen taidoista, ryhmän vetäjän kyvystä ottaa huomioon nämä taidot ja hyvästä valmistautumisesta. Mitä pienempi ryhmä, mitä vaativammat olosuhteet ja mitä väljempi suunnitelma - sitä kovemmat vaatimukset pelastautumistaidoille.

Retkimelontaan käytettävä kaluston tulee täyttää tietyt perusvaatimukset. Sen on kyettävä kantamaan retkellä tarvittavat varusteet melontaominaisuuksien kohtuuttomasti kärsimättä. Sen on oltava korjattavissa myös retkiolosuhteissa. Sen on nopeudeltaan ja ominaisuuksiltaan sovelluttava yhteen samalla retkelle lähtevien kanssa.

 

 

Retkikajakit ovat suhteellisen pitkiä (n. 5 m) ja kohtuullisen kapeita (50-60). Niissä on vesitiiviit laipiot ja tavaratilat. Kunnollinen kansiköysistö on välttämätön turvavaruste, joka myös helpottaa kajakin käsittelyä.

Sisävesillä suositaan enenevässä määrin muovikajakkeja niiden huolettomuuden takia. Merellä sosikki on edelleen liukuominaisuuksiltaan parempi lasikuitu.

Useimmissa retkikajakeissa on kuivat lastitilat ja kantavuutta huomattavasti enemmän kuin retkeilijän rinkassa. Kanoottiin mahtuu tavaraa vielä enemmän ja pakkaaminen on helpompaa. Tavaroiden pakkaaminen vesitiiviisti ja kohtuullisen pieniin pakkauksiin helpottaa retkeilyn arkea ja lisää turvallisuutta.

Tulossa myöhemmin kesällä:

• Retkikajakin pakkaaminen • Kanootin pakkaaminen • Melontaretken suunnittelu • Retkikajakin varusteet • Melontareittejä •

Yleistä melonnastaRetkimelontaKoskimelontaMelontalajit